Pozorovali jste někdy v přírodě na výletě do lesního porostu velké lesní mravence? Jak udržují své mraveniště v chodu jako společenství uzavřeného ekosystému? Anebo zavítali jste do Davidovy včelí farmy v jihomoravském regionu, abyste měli možnost pozorovat nebo se něco nového dozvědět o včelách, které podobně, jako lesní mravenci, musí bezpodmínečně plnit veškeré funkce dané genetikou jejich těl a stanovené nepsaným vnitřním řádem včelího království?

Prostudujte si to dopodrobna

Jestliže jste dosud o včelách věděli jen to, že produkují med, a mohou vás bodnout svým žihadlem, doporučujeme situaci napravit a prostudovat si alespoň základní informace o naprosto precizním, důsledném, a hlavně zodpovědném chování včelstva, kde by každá chyba mohla být osudnou pro každého jednotlivce i samotného celku. Včely jsou nám lidem jasným příkladem, jak by to mělo fungovat ve společnosti, kde by každý znal svou cenu a svou důležitost. Rozhlédněte se kolem sebe a brzy si uvědomíte, že včely jsou v tomto směru mnohem zodpovědnější, a že se jim my, pozemšťané, stěží můžeme rovnat. Alespoň prozatím.

5/5 - (1 vote)