Každému, kdo zažil minulý režim a pamatuje si ho, připadne spojení použité v titulku povědomé. A je tomu tak. Ovšem byť ho zmíněný režim ve své každodenní realitě zdiskreditoval, nic to nemění na tom, že je to pravdivá myšlenka. Nebýt práce, co bychom dnes my lidé měli a kde bychom byli? Byli bychom docela obyčejnými zvířaty, pokud bychom tedy vůbec obstáli v konkurenci jiných živočišných druhů. Zatímco právě díky práci jsme něčím přece jenom lepším. Takže pracovat je nejen normální, ale i žádoucí a naprosto nezbytné.

Jak najít práci?

Práce ale nikomu sama do klína nespadne. Tu si musí každý člověk najít. A to takovou, aby mu vyhovovala a současně aby dotyčný vyhovoval tomu, kdo ho zaměstná. Musí se tu tedy nezbytně sejít ti praví z řad uchazečů a poskytovatelů. A toho lze dosáhnout více způsoby, z nichž je možná tím nejlepším inzerce práce zdarma. Proč právě tato varianta? Jednoduše proto, že se zaměstnavateli, nabízejícímu práci, stačí zaregistrovat a hned může oslovit bezpočet hledajících, a že ti, kdo práci shánějí, mají tuto službu lehce dostupnou a zdarma. A kdo by tu tak nezkusil štěstí?