Budování odpadní, nejčastěji plastové, může být však i z jiného materiálu se provádí zpravidla v místě, kde není zavedena kanalizační síť.Slouží především k shromažďování splaškových nebo jinak znečištěných odpadních vod, můžou být však používány i jako zásobníky na užitkovou či pitnou vodu.
Plastové se z tohoto důvodu vyrábějí jako vodotěsné z vysoce kvalitního materiálů zvaného polypropylen, který se vyznačuje lehkostí, dlouhověkou životností a je skoro nezničitelný. Nádrže vyrobené z tohoto materiálu mohou mít různý tvar, jsou lehké a proto je snadné tyto jímky umístit na dané místo. Jediná starost zákazníka je občasná kontrola výšky hladiny odpadních vod a následné zajištění fekalního vozu k odčerpání těchto splašků.Z tohoto důvodu je vhodné umístění Jímky do blízkosti příjezdové cesty.

Záruka

Z naší strany je pak samozřejmostí dodání osvědčení o certifikaci námi vyrobené a dodané plastové jímky.