PENB není nic jiného než průkaz, kde je na základě škály, stejně jako je tomu v případě elektronického zboží, zobrazeno, do jaké třídy spadá budova a tudíž, jak náročná na provoz bude. Při nutnosti vypracování průkazu máte možnost vybírat ze škály společností, které se touto službou zabývají a velmi často je jedno, odkud jste vy, nebo společnost, protože firmy působí v rámci celé České republiky.

Jaké jsou vaše povinnosti

Vy máte povinnost průkaz vlastnit ve chvíli, kdy hodláte budovu nebo její část pronajímat, kupovat, rekonstruovat, případně stavíte nemovitost novou. Pro vyhotovení dokladu si připravte všechny dokumenty, nabývací tituly, plány a další doklady, které se k nemovitosti vážou, a na jejich základě se firma dopracuje konkrétního zařazení do energetické třídy. Cena za zpracování je vždy stanovena dopředu a váže se na celkovou výměru objektu a tudíž náročnost zpracování.